Rapoarte de evaluare a Legilor 544/2001 și 52/2003

 

 

 

Autoritățile publice locale sunt obligate să întocmească și să facă publice raporturile anuale privind transparența decizională (Legea 52/2003) și accesul la informațiile de interes public(Legea 544/2001).
Transparența decizională

Raportul privind implementarea Legii 52/2003 privind Transparența decizională cuprinde cel puţin următoarele elemente:

     -numărul total al recomandărilor primite                                                                                                                                      -numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate
     -numărul participanţilor la şedinţele publice
     -numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative
     -situaţia cazurilor în care autoritatea publicã a fost acţionatã în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii 52/2003
     -evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora
     -numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionãrii accesului.

Accesul la informațiile de interes public

Raportul privind implementarea Legii 544/2001 privind Accesul la
informațiile de interes public cuprinde cel puţin următoarele elemente:

     -numărul total de solicitări de informaţii de interes publi
     -numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes
     -numărul de solicitări rezolvate favorabil
     -numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii (informaţii exceptate de la acces, inexistente etc.)
     -numărul de solicitări adresate
     -numărul de solicitări adresate de persoane fizice
     -numărul de solicitări adresate de persoane juridice
     -numărul de reclamaţii
     -numărul de plângeri în instanţă
     -costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice
     -sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate
     -numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare
     -numărul de răspunsuri defalcat pe termene de răspuns
     -informaţiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informaţie
     -măsurile luate pentru îmbunătăţirea activităţii

Share This:

Comments are closed.