Concesionare prin licitatie publica

Nr.2396 din 25.03.2019
ANUNȚ
PRIMĂRIA COMUNEI PÂNGĂRAȚI, judeţul Neamț, telefon 0233240317, fax 0233240317, email
office@pangarati.ro, anunță concesionarea prin licitație publică a următoarelor imobile :
– 750 mp teren teren situat in intravilan sat Pângărați – punct Drăgoi, com. Pângărați, jud.Neamț;
– 345 mp teren situat in intravilan sat Pângărăcior, com. Pângărați, jud.Neamț;
– S1- 207 mp, S2 – 237 mp și S3-83 mp , terenuri situate in sat Pângărați, comuna Pângărați, jud. Neamţ
– 121 mp teren situat în sat Preluca, com. Pângărați, jud. Neamț
1. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.04.2019, ora 15.00
2. Informaţii privind ofertele: Cerere participare
3. Data limită de depunere a ofertelor: 16/04/2019, ora 15.00
4. Data şi locul la care se va desfăşura LICITAȚIA : 18.04.2019, începând cu ora 15.00, la sediul
concedentului Primăria Comunei Pângărați
Relații suplimentare se pot obține la sediul concedentului din sat Pângărăcior, Comuna Pângărați sau la
telefon 0233240317, compartiment financiar-contabil.
PRIMAR,
Petru Bordea-Lungu

Share This:

Bookmark the permalink.