Relief

munte logo

În  cuprinsul arealului comunei Pîngăraţi, relieful înregistrează în peisaj o mare varietate de forme, ca rezultat al unei structuri geologice distincte, dispuse sub formă de fâşii longitudinale cu o orientare generală nord-sud, al unei modelări adaptate la litologie şi structură, al etajării biopedoclimatice şi unei intense activităţi antropice.

 Cel mai important modelator  al acestei unităţi, râul Bistriţa din acest sector montan se înscrie pe un scurt traseu transversal faţă de structurile geologice, având rolul de colector general, iar afluienţii de ordinul I, longitudinali faţă de strucură.Structura geologică de amănunt a influienţat evoluţia reţelei hidrografice numai în ceea ce priveşte grăbirea sau încetinirea regularizării profilului de talveg şi în parte, aspetul morfologic al văilor.

             Structura geologică zonară a impus  un prim criteriu de delimitare a celor mai mari unităţi de relief.. Astfel, de la nord la sud, se deosebesc pe teritoriul comunei Pîngăraţi  două unităţi montane ale unităţii Flişului :  cea a Munţilor Stânişoarei în nord de valea Biştriţei şi cea a Munţilor Tarcăului  (Goşmanu)în sud

Fiecare din unităţile menţionate prezintă  elemente proprii care-i dau Individualitate  morfometrică  şi mofografică.

 

Share This:

Comments are closed.