Clima

clima

Analiza principalelor elemente climatice s-a făcut  pe baza datelor înregistrate la  staţia  meteorologică Pîngăraţi –sat situată pe terasa inferioară a Bistriţei din mijlocul localităţii cu acelaşi nume,  la o altitudinede 365 m., din perioada 1957 – 1984, dar şi de la staţiile Pîngăraţi – Bejenie (altit. 465 m.), Pîngăraţi – Fundoaia (altit. 525 m.) şi Oanţu – canton silvic (altit. 505 m.) din perioada 1981 – 1983).

Tate aceste  date au fost analizate  comparativ  cu cele de la  staţii din zona Carpaţilor Orientali şi a Subcarpaţilor  Moldovei :  Piatra-Neamţ (altitudine – 315 m.),Tg. Neamţ  (altitudine 388 m ), Tg Ocna (altitudine 243 m),  Ceahlău – sat (altit. 552 m), Ceahlău-Munte (altit. 1241 m.), Ceahlău- Toaca  (altit. 1904 m.) Având în vedere desele schimbări de amplasament şi perioadele scurte de observaţii ale staţiilor meteorologice, datele au fost omogenizate şi corelate conform metodelor statistice specifice climatologiei.

Cartarea topoclimatică s-a făcut conform metodologiei elaborate de către  Institutul de Geografie al Academiei Române .

 

Share This:

Comments are closed.